HISTORIA


Finance News cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, zdobył również pochwały grona naukowego. Okazało się, że świetnie wpisuje się w gusta studentów, poszukujących lektury, która pochodziłaby z wewnątrz uczelni i byłaby tworzona przez samych studentów.

Pierwszy numer Magazynu Finance News ukazał się w marcu 2007 roku pod szyldem Bankier News. Wówczas wydawany był jako biuletyn informacyjny tworzony przez działające przy UE Wrocław Międzywydziałowe Koło Naukowe Bankowości Bankier. Po dwóch latach, w marcu 2009 roku, ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego Bankier&Hossa News tworzonego przez członków kół naukowych: MKNB Bankier oraz KNRK Hossa ProCapital. Z upływem czasu biuletyn przekształcił się w Magazyn Finance News, a w październiku 2011 został zarejestrowany jako Organizacja Studencka działająca przy UE Wrocław. Magazyn zyskał nową szatę graficzną, systematycznie powiększa swoją objętość i poszerza tematykę. Ciągle się rozwija, współpracując zarówno z kołami naukowymi UE Wrocław, jak i innymi publicystami.

Redakcja postanowiła bowiem swoje doświadczenie w publikowaniu artykułów naukowych przenieść na grunt gazety o tematyce szeroko rozumianej ekonomii. Stworzyliśmy więc gazetę od studentów dla studentów, dla elitarnej niszy studentów. Gazetę, która jest publikacją na wysokim poziomie, z rzetelnymi i zawsze sprawdzonymi informacjami. Redakcja Finance News to grupa młodych, ambitnych ludzi. Mamy za sobą pierwsze doświadczenia, zamierzamy z nich skorzystać przy dalszej pracy nad Finance News.

Marzec 2007 – pierwszy numer biuletynu informacyjnego Bankier News (biuletyn wydawany tylko przez MKNB Bankier; redaktor naczelna: Barbara Sielicka)
Marzec 2009 – pierwszy numer biuletynu informacyjnego Bankier&Hossa News (biuletyn wydawany przez MKNB Bankier i KNRK Hossa ProCapital; Redaktorzy Naczelni: Barbara Sielicka, Aleksander Mercik)
Styczeń/Luty 2010 – pierwszy numer magazynu Finance News (magazyn wydawany przez MKNB Bankier, KNRK Hossa ProCapital oraz, od marca 2010, przez KN Audytor; Redaktorzy Naczelni: Aleksander Mercik, Zuzanna Brud)
Październik 2010 – Magazyn Finance News stał się Organizacją Studencką działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu